Red Harbour Safe Haven for Startups
Business Model Canvas Formulier Red Harbour

Wat is het Business Model Canvas (BMC)?

Het BMC brengt op beknopte wijze het bedrijfsmodel van jouw startup in kaart en vormt een hulpmiddel voor het bepalen van de stratetegie van jouw bedrijf. Gebruik het BMC naast LEAN Startup. PowerPoint templates/sjablonen vind je onderaan de pagina.

Klant Relaties

Hoe communiceer je met je klanten. Ontmoet je ze persoonlijk of communiceer je alleen via je website of mail. Krijgen sommige klantgroepen meer of minder aandacht?

Business Model Canvas (BMC)

Waarde Propositie

Welke waarde lever je aan jouw klanten? Waarom zijn ze bereid om daarvoor te betalen? Welk probleem van de klant lost jouw propositie op?

Klant Segmenten

Welk type klanten kopen jouw waardepropositie? Gebruik personas om ze in meer detail uit te werken.

Kanalen

De kanalen van marketing en verkoop.

Inkomsten Stromen

Wat zijn de financiële voordelen? Eventuele niet-financiële voordelen?

Belangrijkste Partners

Wie zijn de belangrijkste partners die bijdragen aan de value proposition?

Hoofd Activiteiten

Wat zijn de belangrijkste activiteiten om de waarde propositie te maken?

Sleutel Resources

Wie zijn de belangrijkste medewerkers en wat is de belangrijkste apparatuur om jouw waarde propositie te creëren?

Kosten Structuur

Welke kosten zijn vast en wat is flexibel. Welke kostenelementen zijn duur. Kun je de kosten verlagen door op te schalen?

NL  -  UK

Welke indeling kent het BMC?

- Centraal in de BMC staat de Waarde Propositie.

- Aan de linkerkant vind je de interne organisatie met de Belangrijkste Partners, Hoofd Activiteiten en Sleutel Resources.

- Aan de rechterkant vind je de klant kant met Klant Relaties, Kanalen en Klant Segmenten.

- Aan de onderkant vind je de kostenkant met de Kosten Structuur en Inkomsten Stromen.

 

Het is belangrijk om de diverse onderdelen met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is niet vreemd dat je daar soms naar moet zoeken. Het geeft juist aan dat daar mogelijkheden voor verbeteringen liggen. Deze zoektocht kun je beter maar omarmen.

Praktische tips

Print de BMC groot uit en hang deze op een centrale - en zichtbare plek op, zodat de bedrijfsstrategie voor iedereen duidelijk is. Valideer regelmatig of de BMC nog klopt. Als je in de problem fit fase van LEAN Startup zit b.v. elke twee weken en als je opschaalt (scaleup) b.v. elk kwartaal.

Haal het maximale uit het BMC 

Als je het maximale uit het BMC wilt halen en een optimale strategie wilt ontwikkelen dan is het zinvol om je door een coach te laten ondersteunen. De sjablonen zijn immers niet zomaar invoerblaadjes, maar instrumenten die je gebruikt voor de bepaling van jouw strategie. Het hoeft verder geen betoog dat de strategie van de onderneming van cruciaal belang is voor het succes van de onderneming. Neem voor ondersteuning contact op met Red Harbour. 

Welke indeling kent het BMC?

- Centraal in de BMC staat de Waarde Propositie.

- Aan de linkerkant vind je de interne organisatie met de Belangrijkste Partners, Hoofd Activiteiten en Sleutel Resources.

- Aan de rechterkant vind je de klant kant met Klant Relaties, Kanalen en Klant Segmenten.

- Aan de onderkant vind je de kostenkant met de Kosten Structuur en Inkomsten Stromen.

 

Het is belangrijk om de diverse onderdelen met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is niet vreemd dat je daar soms naar moet zoeken. Het geeft juist aan dat daar mogelijkheden voor verbeteringen liggen. Deze zoektocht kun je beter maar omarmen.