Red Harbour Safe Haven for Startups

Wat als je er niet klaar voor bent?

Als je LEAN Startup toepast: Maak je geen zorgen en ga door met product- en marktvalidatie. Als je niet weet of je er een bedrijf van kunt maken, hoef je je geen zorgen te maken over het schrijven van een ondernemingsplan. Lees deze pagina verder, want het geeft richting voor het opzetten van je bedrijf. Als je niet alles weet: begin met schrijven en definieer acties voor de open vragen. Dit geeft je focus en zorgt ervoor dat je sneller beweegt. Als je je ondernemingsplan deelt, wees dan niet bang voor onbeantwoorde vragen. Laat zien wat je niet weet en bepaal acties om deze vragen te beantwoorden.

Business Plan

Sjabloon

Download: Sjabloon Business Plan

Wat gaat aan het Business Plan vooraf?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het moment waarop je deze vraag stelt. Het eerste gangbare moment om een Business Plan op te stellen is na de positieve afronding van de Market Fit, vlak voordat je op gaat schalen. Pas op dit moment weet je dat je een haalbaar business model hebt. Doe je dit eerder dan heb je met meer onzekerheid te maken, en loop je ook meer kans dat je een financiering niet rond krijgt (in het geval je het Business Plan opstelt ten behoeve van een financiering). Vaak is er geen tweede kans voor het verkrijgen van een financiering. Uitgaande van dit moment heb je volgende producten gereed:

1. Alle producten van product fit, solution fit en market fit van LEAN Startup

2. Visie en Missie

3. Business Model Canvas

4. SWOT

Wat is een Business Plan?

Het Business Plan rechtvaardigt de plannen voor jouw startup bedrijf. Wat is jouw missie en visie? Wie zijn jouw klanten? Welke producten verkoop je ze? Wat is de positie van het bedrijf in de markt? Wat maakt jouw bedrijf uniek? Wat zijn de ambities? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Hoe kom je daar? Wat zijn de voorspelde winstgevendheid en kosten? Red Harbour kan je ondersteunen met het opstellen van jouw business plan en verkrijgen van een financiering bij bank, crowd funding of investeerder/angel. Het sjabloon voor het Business Plan vind je onderaan deze pagina.

NL  -  UK

Toelichting opstellen Business Plan

Gebruik het sjabloon Business Plan voor Startups dat je onderaan de pagina vindt. Dit sjabloon is speciaal opgesteld voor startups en scaleups. De werkwijze van een startup is anders dan van een regulier startend bedrijf en dit sjabloon werkt voor startups daarom beter dan het sjabloon van de KvK dat veel startende ondernemingen gebruiken. Het cruciale verschil is dat voor reguliere bedrijven veelal al 'market fit' is vastgesteld en dat het bedrijf een extra speler op de markt zal zijn. Bij een startup is überhaupt de vraag of er een markt is. Ook voor sommige reguliere startende ondernemingen is het Business Plan voor Startups een betere vorm, omdat dit plan beter in gaat op het profiel van de klant, het probleem van de klant en de passendheid van de oplossing. Hierdoor kunnen financiers een betere inschatting maken van de levensvatbaarheid van de onderneming.

Samenvatting

Samenvatting van het Business Plan. Houdt deze beperkt tot maximaal 1 pagina. Doelgroep van deze pagina zijn de financiers of investeerders in jouw startup. Binnen een paar minuten willen zij beslissen, of zij zich verder gaan verdiepen in het Business Plan. Het gaat hier over de kern van het plan. Wat is het probleem dat je oplost? Wie is je doelgroep? Welke oplossing biedt je? Hoe heb je aangetoond dat je een groeimodel hebt? Welke inkomsten ga je creëren en welke kosten staan daar tegenover? Als je een financiering nodig hebt benoem deze dan ook hier.

Probleem van de Klant (Probleem Statement)

Hier vind je meteen een belangrijk verschil met het reguliere Business Plan. Door de focus van LEAN Startup op validatie en het begrijpen van de klant en zijn probleem, weet je dat je een daadwerkelijk bestaand probleem oplost en dat dit probleem belangrijk genoeg is voor de klant om hier een oplossing voor te zoeken. Je sluit hierbij aan op de Problem Fit van LEAN Startup. Beschrijf hier de resultaten van het Probleem Statement en beschrijf het 'wie', 'wat', 'wanneer', 'waar' en 'waarom'. Meer informatie over het Probleem Statement vind je hier.

 

Onderbouw het probleem statement met feitelijke informatie uit de validatie van het probleem statement, zodat je het bestaan kunt aantonen.

 

Een van de cruciale vragen van een financier is of je een oplossing biedt voor een daadwerkelijk bestaand probleem. Als dat probleem er niet is, dan zijn mogelijke oplossingen zinloos en daarmee kansloos om aan te bieden. Financiers letten extra goed op de onderbouwing van het bestaan van het probleem.

Structuur Business Plan

Hieronder vind je de indeling van het Business Plan.

Samenvatting

2 Visie en Missie

2.1 Visie

2.2 Missie Statement

3. Dienstverlening

3.1 Klant Profiel

3.2 Probleem van de Klant

3.3 Geboden Oplossing

4. Ondernemerschap

4.1 Curriculum Vitae

4.2 Persoonlijke Kwaliteiten

4.3 Persoonlijke Motivatie

5. Markt

5.1 Markt Beschrijving

5.2 Markt Ontwikkeling

5.3 Fasering

5.4 Concurrentie Analyse

5.5 Klant Benadering

5.6 Groei Motor

5.7 Prijs Strategie

6. Organisatie

6.1 Juridische Structuur

6.2 Eigendomsverhouding

6.3 Interne Organisatie

7 Juridisch

7.1 Octrooien/Patenten

7.2 Vergunningen

7.3 Wijzigingen Wetgeving

7.4 Toezicht

7.5 Compliance Functie

8. Financieel

8.1 Jaarcijfers

8.2 Financiële Risico's

8.3 Financiële Scenario's

8.4 Waardering Onderneming

Geboden Oplossing (Waarde Propositie)

De Geboden Oplossing beschrijft de resultaten van de Solution Fit van LEAN Startup. Welke oplossing bied je en hoe lost deze oplossing het probleem van de klant op? Gebruik hiervoor de input uit de Waarde Propositie van LEAN Startup.

 

Onderbouw de Waarde Propositie met feitelijke informatie uit de validatie van de waarde propositie, zodat je de werking van de oplossing aan kunt tonen.

 

Beschrijf welke alternatieve oplossingen nog meer beschikbaar zijn voor de klant, beschrijf waarin jouw oplossing zich onderscheidt van andere oplossingen en waarom de klant jouw oplossing zal kiezen.

Missie Statement

Wat wil de onderneming bereiken? Het Missie Statement is afgeleid van de Visie van de Onderneming. Het meest bekende voorbeeld van een Missie Statement is die van de missie naar de maan, op 25 mei 1961 door J.F. Kennedy uitgesproken: "voor het einde van het decennium heeft de mens voet op de maan gezet." Alle werkzaamheden bij NASA stonden in het teken van deze missie en noodzaak van activiteiten werden getoetst tegenover deze misse. Net als de Visie vormt het Missie Statement daarmee het kompas van de onderneming, maar is nog sterker richtinggevend. Het missie statement spreekt tot de verbeelding, maar is tegelijkertijd concreet. Een Missie Statement onthoud je in één keer. Het 'wat was het ook alweer' Missie Statement is altijd een slecht Missie Statement; je kunt er nl. niet aan verbinden. Het Missie Statement bestaat uit maximaal enkele kernachtige zinnen.

Visie van de Onderneming

Waar staat de onderneming voor? De Visie is sterk waarde gerelateerd en vormt de identiteit van de onderneming. Sterke waarden leveren een bijdrage aan mens, maatschappij en de wereld. Denk hierbij b.v. aan visies m.b.t. tot klimaat, duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit. De Visie werkt als het kompas van de onderneming. Ondernemingen veranderen voortdurend door wijzigende marktomstandigheden en innovaties, maar de de Visie verandert ondertussen nauwelijks. De Visie is richtinggevend voor de Missie (zie hieronder) en bepaalt de response op veranderingen in de markt, technologie en wet/regelgeving.

Over Visie en Missie

Er zijn weinig onderwerpen die zo door elkaar heen lopen als Visie en Missie. Wat voor de een Visie is is voor de ander Missie en omgekeerd. Veel websites maken melding van het verschillend gebruik van deze begrippen. Red Harbour maakt gebruik van de meest gangbare definities. Opvallend is dat veel ondernemingen een duidelijk Visie Statement hebben, maar geen duidelijk Missie Statement of omgekeerd. Het geeft in ieder geval aan hoe moeilijk deze materie in de praktijk is en het daarmee ook moeilijk is om zowel een duidelijk Visie - als een duidelijk Missie Statement te formuleren.

Klantprofiel

Beschrijf hier de kenmerken van jouw typische klanten. Hiervoor gebruik je de informatie uit de Personas die je als onderdeel van de product fit van LEAN Startup hebt opgesteld. Maak expliciet welke behoeftes of pijnen jouw (potentiële) klanten hebben en waarom ze voor jouw product kiezen.

Ondernemerschap

Curriculum Vitae

Voor financiers is het belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op de ondernemerschapskwaliteiten van de directie/eigenaren. Daarom horen bij het Business Plan ook altijd de C.V.'s van de statutair directeuren. Opleiding en werkervaring zijn relevante indicatoren voor succes in de onderneming. Voeg de C.V.'s als bijlage toe.

Persoonlijke Kwaliteiten

Ondernemerschap vergt specifieke kwaliteiten en voor het leiden van een startup of scaleup geldt dit nog sterker. Zeven kwaliteiten gelden als essentieel voor het leiden van een startup/scaleup: visie, moed, wendbaarheid, financieel inzicht, drive, empathie en commerciële vaardigheden. Kenmerk van startups en scaleups is dat wijzigingen zich snel opvolgen. Cruciaal is daarom de vaardigheid om te veranderen. Onderzoek in welke mate de leiders van leiderschapsteam zowel individueel als gezamenlijk aan deze kwaliteiten voldoen. Het is cruciaal dat het leiderschapsteam in ruime mate over alle vaardigheden beschikt. Hier vind je meer informatie.

Persoonlijke Motivatie (Drives)

Welke persoonlijke motivatie hebben de leden van het leiderschapsteam om deze onderneming te leiden? Wat drijft hen? Met welke reden zijn ze de onderneming gestart en wat willen ze bereiken? Hoe sterk is het commitment? Lopen zij ook persoonlijk/financieel risico, omdat ze een aandeel in de onderneming hebben (skin in the game)?

Markt

Markt Beschrijving

Welke markt betreedt de onderneming? Welke kenmerken heeft de markt? Welke omvang heeft de markt? Welk marktonderzoek is uitgevoerd? Op welk onderdelen van de markt richt jij je?

Markt Ontwikkeling

Welke ontwikkkelingen vinden in de markt plaats? Welke marktonderzoek is daarnaar gedaan? Hoe speel je in op toekomstige ontwikkelingen? Wat zijn de consequenties voor de markt als gevolg van het toetreden van jouw startup? Beschrijf zowel kwalitatief als kwantitatief. Welke onzekerheden/risico's zitten in de markt?

Fasering                     

Welke fasering hanteer je bij het veroveren van de markt? Denk hierbij aan doelgroepen, regio's en producten. Wat heb je nodig voor het verkrijgen van een positie in de markt? 

Concurrentie Analyse

Wie zijn je concurrenten en waarin verschillen zij van jou? Welke marktaandelen hebben zij? Wat zijn jouw unieke selling points (USP's)? Waar ga jij op concurreren en hoe ga je dit doen? Hoe reageren jouw concurrenten op jouw marktbetreding? 

Klant benadering

Hoe benader je nieuwe klanten? Via welke kanalen doe je dit? Welke marketing - en verkoop inspanningen ga je hiervoor leveren?  

Groeimotor

Kenmerk van een succesvolle startup is dat de groei zich versterkt. M.a.w. één nieuwe klant leidt tot meer dan één andere nieuwe klanten. Hoe werkt deze groeimotor voor jouw startup en wat is de waarde van de groeifactor?

Prijs Strategie

Welke prijs strategie hanteer je? Hier vind je meer informatie over prijsstrategie.

Organisatie

Juridische Structuur

Welke juridische structuur heeft de onderneming en waarom heb je daarvoor gekozen? Is in de toekomst wijziging van de juridische structuur of wijziging van de statuten nodig, b.v als gevolg van toetreding van (meer) aandeelhouders?

Eigendomsverhouding

Wie zijn de aandeelhouders van de onderneming en welk aandeel hebben zij? Wie zijn de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's). Zijn er plannen om investeerders aan te trekken en welke aandelen betreft dit? 

Interne Organisatie

Hoe ziet de structuur van de organisatie (organogram) er uit en wie zit op welke management positie. Hoe is de verdeling van het aantal FTE's tussen product ontwikkeling, IT, marketing/verkoop, support en financiën? Hoe groeit de organisatie mee met de groei van de onderneming en welke wijzigingen zijn te verwachten in structuur en aantallen FTE's?

Dienstverlening

Visie en Missie

Samenvatting

Juridisch

Financieel

Vergunningen

Zijn bepaalde vergunningen vereist voor het uitvoeren van de werkzaamheden? Zijn deze al verleend en hoe lang zijn deze geldig? Beperken deze vergunningen de groei? Is de verwachting dat verlenging van de vergunningen plaats zal vinden?

Octrooien/Patenten

Beschikt het bedrijf over octrooien/patenten? Hoe beschermen deze tegen de concurrentie en hoe dragen deze bij aan de groei?

Toezicht

Zijn er toezichthouders die vanuit de overheid toezicht houden op de onderneming? Welke zijn dit? Zijn er openstaande bevindingen vanuit toezichthouders?

Compliance Functie

Beschikt de onderneming over een compliance functionaris? Is de vereiste functiescheiding aangebracht?

Jaarcijfers

Neem hier de balans en winst- en verliesrekening van het laatste boekjaar op of maak een verwijzing naar deze stukken.

Waardering Onderneming (optioneel)

Hoeveel is de onderneming nu en in de toekomst waard? Of anders gezegd: voor welk bedrag kun je de onderneming verkopen? Dit is vooral belangrijk voor aandeelhouders/investeerders. Zij gaan uit van een moment van verkoop van de onderneming of van hun aandeel in de onderneming. Hoe sterker de waarde ontwikkeling hoe meer bereidheid tot investeren er is. Laat je voor de waardering bijstaan door een professional. Wees alert op de diverse modellen voor bedrijfswaardering en de grote verschillen in uitkomsten die deze geven. Veelal werkt het goed om diverse modellen toe te passen en inzicht te hebben in (het waarom van) de spreiding.

Financiële Risico's

Welke financiële risico's loopt de onderneming en hoe zijn deze afgedekt. Welke verzekeringen zijn afgesloten?

Wijzigingen Wetgeving

Loopt de onderneming vooruit op toekomstige wetgeving? Biedt deze wijziging kansen of leidt deze tot beperkingen? Welke onzekerheden zijn er nog en welke risico's zijn van toepassing? 

Financiële Scenario's

Maak financiële scenarios voor de komende 3 tot 5 jaar van omzet, kosten, winst en investeringen. In de scaleup periode maak je mogelijk veel investeringen om de groei te financieren. Maak inzichtelijk hoe de groeimotor werkt en hoe deze leidt tot omzet - en winstgroei (op termijn).

 

Werk minimaal 3 scenario's uit: defensief, realistisch en offensief. Blijf werken met veel ambitie en kies voor de bedrijfsvoering voor het realistische scenario. De forse ambities die je hebt calculeer je als het ware in bij het realistische scenario. Het offensieve scenario is het scenario waarin het flink mee zit (niet te verwachten, maar ook niet uit te sluiten). Bij het defensieve scenario heb je te maken met flinke tegenvallers in de groei

 

In de basis heb je te maken met 2 mogelijke mee- of tegenvallers die je in de scenarios verwerkt:

1. De productverkopen gaan sneller of langzamer. Veelal speelt dit bij de expansie naar nieuwe markten a.g.v. moeilijke inschatting van de adoptiegraad.

2. De inkomsten en/of kosten per eenheid product vallen hoger of lager uit. Veelal speelt dit bij internationale expansie a.g.v. onvoldoende ervaring met de markt. Denk hierbij aan aansluiting van het product bij de markt waardoor extra productontwikkeling nodig is of een andere prijsstelling nodig is in de betreffende markt.