NL  -  UK

Design Thinking startup scaleup Utrecht Delft Eindhoven Nederland Beschrijving Hulp Help Wat is complex probleem oplossen iteratief onoplosbaar probleem hoe

Red Harbour Safe Haven for Startups

Design Thinking

Doel: probeer de mensen te begrijpen waarvoor je het product wilt maken.

- Personas

- Rol doelen

- Besluiten

- Uitdagingen

- Pijnpunten

- Begrijp belemmeringen

- Wat werkt?

- Rollen spel

- Itereer snel

- Mockups

- Storyboards

- Houd het simpel

- Faal snel

- Itereer snel

- Deel ideeën

- Alle ideeën zijn waardevol

- Divergeer en convergeer

- "Ja en" denken

Doel: probeer de mensen te begrijpen waarvoor je het product wilt maken.

Verzamel informatie. Voer gebruikersinterviews uit. Maak Persona's . Beantwoord vragen als: voor wie maken we dit? Wat is hun probleem? Wat doen zij?

Doel: definieren van het kernprobleem

Formuleer het kernprobleem op basis van de feitenverzameling uit de empathize fase. 

Doel: genereer ideeën die het probleem oplossen

Creëer zoveel mogelijk oplossingen die het probleem oplossen. Bepaal vervolgens de meest kansrijke ideeën. Denk out-of-the-box. Brainstorm. Gebruik post-its.

Doel: maak prototypes van mogelijke oplossingen. 

Gebruik storyboards, papieren formulieren, prototypes, ...

Doel: valideren van de werking van de ideeën

Probeer de protypes uit met mensen uit de doelgroep

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een filosofie en een verzameling gereedschappen voor het oplossen van complexe problemen. Het is een methode die werkt wanneer er geen afdoende oplossingen zijn. Het helpt je om met weinig middelen zo snel mogelijk tot de kern van een vraagstuk te komen. Het vraagt ook lef om te tonen dat je het niet weet. 

 

Design Thinking kent 5 fasen:

1. Empathize -> 2. Define -> 3. Ideate -> 4. Prototype -> 5. Test

5 kenmerken van Design Thinking

1. Empathie: de wereld vanuit verschillende perspectieven kunnen zien.

2. Integraal denken door creativiteit met logica te kunnen verbinden.

3. Optimisme, in die zin dat er altijd een oplossing voor een probleem is.

4. Experimenteren, dat verder gaat dan incrementele innovatie.

5. Samenwerking met andere disciplines.

- Interviews

- Schaduwen

- Begrijp de ander

- Onbevooroordeeld

Doel: 

definieren van het kernprobleem

Doel: genereer ideeën die het probleem oplossen

Doel: maak prototypes van mogelijke oplossingen.

Doel:

valideren van de werking van de ideeën

Design Thinking kent vijf fasen:

Itereer veelvuldig!

Zowel binnen een fase als door fases terug te gaan. Valideer voortdurend met de klant of je op de goed weg bent.

Activiteiten per fase:

Samengevat

NL  -  UK