eigen weg

Individueel Trauma Werk

Red Harbour Safe Haven for Startups

Voor iedereen is het van belang zijn of haar eigen levensweg te gaan.

Soms is er steun nodig. Het leven kan anders lopen dan gedroomd.

Bijvoorbeeld door psychische of andere problemen. Mensen kunnen een zwaar lot dragen.

Voor korte of langere tijd kan begeleiding nodig zijn.

Herinneringen doen langer pijn dan de wonden

Ik begeleid mensen vanuit hun eigen woning. Samen kijken we waaruit de begeleiding kan

bestaan. Vaak gaat het om ondersteunende gesprekken en praktische begeleiding.

Op verzoek ga ik bijvoorbeeld mee naa een instelling of bereiden we samen zo'n gesprek voor.

Ook kan het gaan om het samen op orde brengen van de woning.

Voor mensen met langdurige psychische problemen of een psychiatrische achtergrond kan

begeleiding mogelijk betaald worden via een PersoonsGebonden Budget. Informatie hierover

bij het steunpunt GGZ, bureau PGB (030) 2333884. Daarnaast begeleid ik ook mensen bij

onder andere wachttijdoverbrugging of bij andere vragen.

Ik werk vanuit betrokkenheid, mijn levenservaring, mijn opleidingen (o.a. maatschappelijk werk)

en vanuit werkervaringen (o.a. woonbegeleider in de psychiatrei). Het systemische werk van

Bert Hellinger is een bron van inspiratie voo me. Ik geef consulten en organiseer, samen met

andere opstellers, workshops systemisch werk en familieopstellingen.