Red Harbour Safe Haven for Startups

Velen volgen dezelfde weg

Jouw idee is waarschijnlijk uniek, maar tegelijkertijd volgen velen dezelfde weg om een succesvolle onderneming te realiseren. Afhankelijk van het idee kies je de weg die past. De groei versneller helpt je met het plannen van de route en biedt bouwblokken en tips. Hierdoor ga je sneller. Snelheid is cruciaal, omdat er maar een beperkte tijd in de markt is waarop je je idee succesvol kunt lanceren en je de concurrentie voor moet zijn. Je kunt je niet permitteren om veel zelf uit te vinden, dan ga je te langzaam.

Startup Groei Versneller

Individuele Begeleiding

Red Harbour biedt individuele begeleiding. Dit heeft een aantal voordelen:

Tempo: je kunt zelf bepalen wanneer je wilt starten en in welk tempo je werkt. Hierdoor kun je onderwerpen beet pakken op het moment dat deze voor jou aan de orde zijn. Dit is het meest effectief en biedt je de hoogste snelheid. Dit is anders dan bij incubators die een vast programma en planning volgen.

Onderwerp: je bepaalt zelf de onderwerpen. Hierdoor kun je je goed verdiepen in de onderwerpen die voor jou relevant zijn. Onderwerpen die voor jou niet relevant zijn, sla je over.

Vertrouwelijkheid: je hebt niet te maken met andere startups of geïnteresseerden. Hierdoor kun je beter de vertrouwelijkheid van jouw idee beschermen. Dit kan om redenen van concurrentie cruciaal zijn.

Red Harbour Groei Versneller

De Red Harbour Groei Versneller bestaat uit 4 onderdelen:

1. LEAN Startup

2. Financieren

3. Ontwikkeling Onderneming

4. De Ondernemer

1. LEAN Startup

De basis van de Groei Versneller is LEAN Startup. LEAN Startup is ontwikkeld door Eric Ries en vormt de de facto standaard methodiek voor de ontwikkeling van startups.

 

LEAN Startup werkt kortcyclisch en loopt van idee, het volledig begrijpen van de klant, het maken van een Minimal Viable Product (MVP) tot het doen van daadwerkelijk winstgevende verkoop. Uitgebreide informatie over LEAN Startup vind je hier ...

2. Financieren

Veelal is het verkrijgen van extra kapitaal een van de grote hobbels om te nemen. Daarom is dit opgenomen in een apart onderdeel. Hier lees je meer over het verkrijgen van financiering van een bank of een investeerder.

3. Ontwikkeling Onderneming

Dit onderdeel gaat over de bedrijfsfuncties die je in elke onderneming terug ziet, zoals financiën, HR, IT, Service & Ondersteuning, Marketing & Sales. Kenmerkend voor een startup is dat dit op een innovatieve wijze plaats vindt. Veel entrepreneurs hebben een persoonlijke focus op de klant en het product en minder interesse voor deze bedrijfsfuncties. Natuurlijk komt de entrepreneur er niet onder uit om deze functies goed in te richten. Ze zijn immers randvoorwaarde voor zowel een goede bedrijfsvoering, maar bovenal is het belangrijk om deze goed in richten voordat de opschaling (scaleup) plaats vindt. Hier vind je meer informatie.

4. De Ondernemer

Dit onderdeel gaat over de ontwikkeling van de persoon van de ondernemer. Wat zijn de persoonlijke drijfveren om ondernemer te zijn? Welke persoonlijke kwaliteiten heeft de ondernemer? Hoe ontwikkelt de ondernemer zich? Red Harbour gebruikt het ‘seven coins model’ als leidraad voor het profiel en de ontwikkeling van de ondernemer. Lees meer.

NL  -  UK