Red Harbour Safe Haven for Startups

Zoeken van een investeerder

Extra geld van een investeerder

Vaak komt er een moment dat extra financiering nodig is om jouw startup te laten groeien. Naast een lening van de bank en crowdfunding is het betrekken van een investeerder (angel) een interessante optie. Voor het verstrekken van de financiering krijgt de investeerder een aandeel en daarmee ook zeggenschap in de onderneming. Je levert daarmee een deel van jouw zeggenschap in, maar je krijgt er ook financiering, expertise en een netwerk voor terug. 

Het Invullen

Als het goed is kun je binnen een uur het canvas invullen. Dit canvas put nl. uit andere informatiebronnen die je eerder al hebt opgesteld. Maar bovenal heb je al deze aspecten top of mind en kun je deze uit je hoofd invullen. Het is immers jouw ondernemersfocus. Het canvas is bedoeld om de elementen die relevant zijn voor de pitch aan de investeerder bijeen te brengen. Naast de pitch is het ook belangrijk dat jouw businessplan actueel is en er professioneel uit ziet. Als de investeerder na jouw pitch nog steeds geinteresseerd is zal hij jouw business plan bestuderen en een inschatting maken van de toekomst van jouw startup. Ook zal hij een waardering van jouw startup doen op basis van diverse kengetallen. 

Team Kwalificatie

De kracht en de ervaring van het leiderschapsteam. Relevante achtergrond. Zie ook ook het seven golden coins model voor het maken van een profiel van het leiderschapsteam.

Waarde Propositie

Welke waarde levert u uw klanten op? Waarom zijn ze bereid om voor uw voorstel te betalen? Welk probleem lost uw voorstel op?

Unique Selling Points

Wat maakt jouw propositie uniek? Wat maakt dat klanten bereid zijn om voor jouw onderneming te kiezen? 

Track Record

Welke verkopen heb je tot nu toe laten zien? Wat zijn de klant ervaringen? Heb je market fit vastgesteld?

Groei Moter

Hoe zorg je voor steeds meer groei? Waaruit blijkt dat verkoop leidt tot nog meer verkoop?

Klant Segmenten

Welk type klanten kopen jouw waardepropositie? Zie voor detaillering ook personas.

Op te Lossen Probleem

Welk probleem lossen klanten op door het kopen van jouw propositie?

Markt

Welke markt bedien je en hoe groot is de omvang van deze markt? Welk marktaandeel kun je realiseren?

Verkoop Prognose

Hoeveel verkoop verwacht je het komende jaar te doen?

Product Kosten

Wat kost het om een eenheid product te maken?

Product Inkomen

Hoeveel betaalt de klant voor een eenheid product?

Winst

Hoeveel winst maak je nu en wat zijn de winstverwachtingen voor de komende jaren?

Gevraagde Investering

Welk bedrag vraag je aan de investeerder om te investeren en welke aandeel in jouw onderneming krijgt hij hiervoor? Vraag je ook om expertise of netwerk? Waarvoor ga je het geinvesteerde geld inzetten? Binnen welke bandbreedtes wil je onderhandelen?

Vervolgens...

Maak je pitch, investor package en benader potentiële investeerders.

NL  -  UK

Is dit het juiste moment?

Over het algemeen is het moment na vaststellen van de market fit, maar voordat je gaat opschalen (scaleup) het beste moment  om de eerste investeerder te betrekken.

 

Met een succesvolle afronding van de market fit heb je de potentie van de startup vastgesteld. Hiermee is de kans dat jouw startup succesvol zal zijn veel hoger dan in eerdere fases. Dit maakt jouw startup aantrekkelijk voor investeerders en daarmee is jouw onderhandelingspositie ook veel sterker richting potentiële investeerders dan in eerdere fases. Wees je bewust van de kracht van de potentie van jouw startup (zie daarvoor ook het Investor Pitch Canvas hieronder) en zet deze in bij de onderhandeling over de investering.

 

Een investering die je gebruikt bij het versterken van de groeimoter is zeer effectief in de groei van de onderneming. Door de investering goed in te zetten in een marketing campagne en/of het benaderen van nieuwe markten kun je snel extra groei bewerkstelligen. Cruciaal is natuurlijk dat dit leidt tot blijvende klandizie. Anders is de investering weggegooid geld.

Geef je zeggenschap niet weg!

Als je een invessteerder 50% of meer aandeel geeft dan ligt de primaire zeggenschap niet meer bij jou en jouw collega oprichters, maar bij de investeerder. Dan laat je je met handen en voeten binden. Dit is echt af te raden.

Ben je er klaar voor?

Om te bepalen of je er klaar voor bent kun je het Investor Pitch Canvas (IPC) invullen (hieronder meer daarover). De mate waarin je het IPC in kunt vullen met goede waardes bepaalt de mate waarin je klaar bent voor het aantrekken van een investeerder. Soms lukt het om een investeerder in een eerder stadium aan te trekken. Dit kan als de investeerder zelf veel vertrouwen heeft in de waarde propositie en het leiderschapsteam. Dit is dan een niet gevalideerd vertrouwen, waarbij de investeerder af gaat op zijn eigen geloof in de startup. Lucky you! 

Het Investor Pitch Canvas (IPC)

Hieronder vind je het canvas met een beschrijving van alle onderdelen