Red Harbour Safe Haven for Startups

Minimum Viable Product (MVP)

Met het MVP valideer je of het product een probleem van jouw klant oplost. Het is volledig bedoeld om inzicht de verkrijgen in het probleem van de klant en de mogelijke oplossingen die jij hiervoor ziet. Het is bedoelt om te leren en het is geen eerste versie van het product voor de klant. Na verloop van tijd zal het MVP zich wel ontwikkelen tot een volwassen versie van het product. Maar voordat het zover is zijn er heel veel iteraties aan vooraf gegaan. 

 

Het MVP is het kleinste product dat een feedback loop creëert. Dat is iets anders dan het minimale product waar een gebruiker iets mee kan.

 

Het MVP is bedoeld om te leren, en wel zodanig dat je steeds beter begrijpt wat het probleem van de klant is en welke oplossing je het beste voor de klant kunt ontwikkelen.

 

In de prioriteitstelling voor de aanpassingen/uitbreidingen van het MVP focus je voortdurend op het inzicht krijgen in het probleem van de klant en de validatie dat de gemaakte aannames juist/onjuist zijn. Ook de vaststelling dat een aanname niet juist is, is een belangrijk inzicht.

 

Als input voor het ontwikkelen van het MVP gebruik je een aantal eerder ontwikkelde stukken:

Problem Statement

Risky Assumptions

Value Proposition

Persona Files

Customer Journey

Tota Addressable Market

First Prototypes

Product Vision

Growth Model

Pricing Model

Actionable Metrics

Assumption Overview

User Experiments

 

Met het MVP voer je een aantal vooraf gedefinieerde User Experiments uit waar je de gemaakt aannames valideert of falsificeert. Dit geeft je nieuwe inzichten. Hiermee pas je eerder opgestelde stukken aan en kies je nieuwe aannames die je wilt bevestigen/falsificeren. Hiervoor pas je het MVP aan (strict genomen is het dan ook geen MVP meer) en bepaal je nieuwe User Experiments. Dit herhaal je net zolang totdat je het probleem van de klant kent en hebt vastgesteld dat de oplossing het probleem van de klant oplost.

 

Maar hoe weet je of dit zo is?

Dit is nooit helemaal zwart/wit, maar de volgende indicatoren zijn van invloed:

1. de klant gebruikt het product voor zijn dagelijkse werkzaamheden

2. de klant is bereid om te betalen voor jouw product

3. de klant beveelt het product aan anderen aan

 

Nu is sprake van product fit en solution fit.

 

Hier vind je meer praktische informatie over het maken van een website als onderdeel van jouw MVP.

NL  -  UK