NL  -  UK

Problem Statement startup hoe beschrijf begrijp ik het probleem van de klant gratis sjabloon template gezocht beschikbaar download PowerPoint hulp Red Harbour Utrecht Delft Eindhoven Enschede Nederland

Red Harbour Safe Haven for Startups

Wat is het Probleem Statement?

Het Probleem Statement beschrijft het probleem dat de klant heeft en jij een oplossing voor wilt bieden. Het is belangrijk om het probleem goed te begrijpen. Vraag daarom goed door bij de klant en itereer (ga terug naar de klant) zo vaak als nodig is. Het niet goed begrijpen van het probleem van de klant kan ertoe leiden dat je onnodig kostbare tijd en energie besteed aan het definieren en ontwikkelen van een oplossing voor het 'verkeerde' probleem. 

Probleem Statement

NL  -  UK

Wie

Geef aan welke specifieke individuen, groepen of organisaties het probleem hebben.

Wat

Beschrijf het probleem, de afbakening van het probleem en het effect dat het heeft. Beschrijf wat er gebeurt als het probleem is opgelost en wat er gebeurt als je geen oplossing vindt.

Wanneer

Beschrijf wanneer het probleem zich voordoet en wanneer je het op moet lossen.

Waar

Beschrijf op welke locaties of in welke omgevingen het probleem zich voordoet.

Waarom

Beschrijf waarom het belangrijk is om het probleem op te lossen en hoe het oplossen van het probleem het leven van de persona verbetert.

Lering

Binnen LEAN Startup is het belangrijk om gevalideerd te leren. Daarom is de lering uit de validatie van de aannames opgenomen in het probleem statement. Bij iedere validatie leer je nieuwe dingen en stel je het probleem statement bij. Met de Lering maak je het geleerde expliciet.