NL  -  UK

startup startups scaleup scaleups leanstartup lean method design thinking growth hacking scrum extreme programming

Red Harbour Safe Haven for Startups

Product

Er zijn een aantal gangbare methodieken voor de productonwikkeling van het product van de startup. Elke methodiek heeft zijn specifieke toepassingsgebied. Daarom gebruik je binnen de startup soms enkele methodieken naast elkaar om tot de beste resultaten te komen.

NL  -  UK

LEAN Startup

De LEAN Startup methodiek richt zich op de ontwikkeling van de startup onderneming. Hierbij staat de ontwikkeling van het product centraal. Uitgangspunt is om zo snel mogelijk te leren, zodat je aantoonbaar weet of het product een probleem van de klant oplost en je hier een winstgeven business model van kunt maken. Het Mimimum Viable Product (MVP) valideer je zo snel mogelijk in kort cyclische iteraties van product fit, solution fit tot market fit. Ontwikkeld door Eric Ries. Meer ...

Design Thinking

Design Thinking is een filosofie en een verzameling gereedschappen voor het oplossen van complexe problemen. Het is een methode die werkt wanneer er geen afdoende oplossingen zijn. Het helpt je om met weinig middelen zo snel mogelijk tot de kern van een vraagstuk te komen. Ontwikkeld door John Arnold. Meer ...

Growth Hacking

Met Growth Hacking vind je slimme hacks of trucs, waarmee je je bedrijf snel laat groeien. Met kleine experimenten kom je tot informatie die ertoe leiden dat je substantiële verbeteringen leiden voor het behalen van je doel. Waarom haken klanten op een bepaald punt vaak af en wat kun je wel doen om ze geïnteresseerd te houden in jouw product? Ontwikkeld door Sean Ellis. Meer ...

Scrum

Scrum is een principe gebaseerd agile framework. Het team dat de werkzaamheden uitvoert is een multidisciplinair zelfsturend team. De Product Owner zorgt voor richting en prioritering van de werkzaamheden. Het team werkt met korte iteraties van 2 tot 4 weken (sprints), waarbij er na elke sprint een werkend product is. Hiermee heb je als klant/gebruiker snel inzicht in de (beoogde) werking van het product. Ontwikkeld door Ken Schwaber. Meer ...

LEAN

LEAN is een management filosofie voor het managen en optimaliseren van processen. Het richt zich op het verwijderen van verspilling in het proces. Door 'continu verbeteren' verbetert de kwaliteit van het product en de waarde voor de klant. LEAN is ontwikkeld bij Toyota. Meer ...

eXtreme Programming

eXtreme Programming is een software ontwikkelmethodiek gericht op het verbeteren van software kwaliteit en het reageren op wijzigende klantwensen. Kenmerk is de hoge frequentie van releases. Centraal staat de oplevering van software. De software is het enige daadwerkelijke product dat er toe doet. De software ontwikkelaar staat centraal en deze voert in de basis 3 soorten werkzaamheden uit: luisteren naar de klant, programmeren en testen. Ontwikkeld door Kent Beck.