NL  -  UK

startup startups scaleup scaleups leanstartup lean startup risicovolle aanname aannames hypothese

Red Harbour Safe Haven for Startups

Risicovolle Aannames / Risky Assumptions

Wat zijn Risicovolle Aannames?

Bij de ontwikkeling van je product maak je soms aannames, b.v. over het probleem dat de klant heeft, over de werkbaarheid van de oplossing of over het profiel van de klant, etc. Deze aannames zijn risicovol, omdat je niet weet of de aanname overeenkomt met de werkelijkheid. Dat leidt tot een risico mb.t. de ontwikkeling van het product, waardoor je mogelijk onnodig tijd en geld spendeert aan dingen die later niet nodig blijken te zijn. Deze risicovolle aannames spelen tijdens de fases problem fit, solution fit en market fit. Omdat je midden in het validatieproces zit ontkom je er niet aan om aannames te maken. Wel is het is belangrijk om deze aannames te valideren op juistheid. Je wilt immers met zo min mogelijk aannames werken. In de regel geldt: hoe eerder je de validatie uitvoert hoe beter, maar stel ook goed prioriteiten. Het expliciet benoemen van de risky assumptions maakt je beter bewust van de gemaakte aannames en stimuleert om deze zo vroeg mogelijk te bevestigen of te falsificeren. Dit voorkomt onnodig geïnvesteerde tijd, geld en energie. 

Identificatie van Risicovolle Aannames

Organiseer een interactieve sessie waarin je met het team de risicovolle aannames bepaalt. Als je eerder al de risicovolle aannames hebt geïnventariseerd begin dat met het ingevulde bord van de vorige keer en richt je op de wijzigingen.

 

Stap 1

Ieder schrijft de risicovolle aaannames (max 10) op die hij ziet op post-its. Gebruik een post-it per risicovolle aanname.

 

Stap 2

Ieder plaatst de door hem/haar opgeschreven risky assumptions met een korte toelichting in onderstaande kwadranten. Het sjabloon hiervoor vind je onderaan de pagina. Bespreek met elkaar de risicovolle aannames en de positie binnen de kwadranten.

Stap 3

Bepaal de belangrijkste risicovolle aannames. Aannames over of het gebouwd moet worden zijn in de regel belangrijker dan of het gebouwd kan worden.

 

Stap 4

Bepaal hoe de risicovolle aannames te bevestigen of te falsificeren.

 

Stap 5

Groepeer de risicovolle aannames en leg deze vast in een Excel sheet. Zie het sjabloon onder aan de pagina bij sjablonen.

 

Stap 6

Hang het bord met de vier kwadranten op een centrale - en zichtbare plek op.

NL  -  UK

Hoe vaak de risicovolle aannames bepalen

Binnen LEAN Startup werk je met korte cycli. Werk elke cyclus de risicovolle aannames bij. De risicovolle aannames vormen een cruciaal onderdeel van het gevalideerd leren en bepalen de prioriteit voor de werkzaamheden van de volgende cyclus.