NL  -  UK

SWOT analyse startup scaleup Strengths Weaknesses Opportunities Threads gratis sjabloon template uitleg wat is hulp bij uitleg informatie sterkte zwakte mogelijkheden kansen bedreigingen LEAN Startup Utrecht Delft Eindhoven Delft Enschede Nederland

 

Red Harbour Safe Haven for Startups

Wat is een SWOT Analyse?

Een SWOT-analyse ondersteunt je bij het bepalen en bijstellen van de strategie van jouw bedrijf door zich te concentreren op 4 elementen: sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. De SWOT-analyse is gemakkelijk te gebruiken en beknopt. Uiteraard is interne - en externe analyse nodig om de vier kwadranten goed in te vullen. Het is aan te bevelen om de SWOT-analyse samen met het leadership team te maken. Zowel de resultaten als het gedeelde proces om de resultaten te bepalen zijn belangrijk. De analyse leidt veelal tot bijstelling van de strategie, waarvan je de uit te voeren activiteiten opneemt in de roadmap van de onderneming.

SWOT Formulier Red Harbour

Sterke Punten

Waar is de onderneming goed in? Waarom kiezen klanten jouw bedrijf? Wat loopt soepel?

Kansen

Welke kansen ontstaan vanuit externe ontwikkelingen?

Zwakke Punten

Waar is de onderneming niet goed in? Welke vaardigheden ontbreken binnen de onderneming? Op welke punten is verbetering nodig?

Bedreigingen

Welke dreigingen ontstaan vanuit externe ontwikkelingen? Waardoor kunnen we 'out of business' raken als we hier niet op reageren?

Vervolg activiteiten

1. Actualiseer visie, strategie, business plan, roadmap en andere relevante documenten

2. Bepaal activiteiten en wijs eigenaren toe aan de activiteiten

3. Bepaal wanneer je de volgende SWOT-analyse wilt uitvoeren

4. Bepaal de impact op de KPI's

SWOT

NL - UK

NL  -  UK

Haal het maximale uit de SWOT Analyse

Als je het maximale uit de SWOT Analyse wilt halen en de strategie van de onderneming optimaal bij wilt stellen dan dan is het zinvol om je door een coach te laten ondersteunen. Het uitvoeren van de SWOT Analyse is immers geen invuloefening, maar een doordachte analyse van jouw onderneming en haar omgeving die kan leiden tot de aanpassing van de strategie. Het hoeft verder geen betoog dat de strategie van de onderneming van cruciaal belang is voor het succes van de onderneming. Neem voor ondersteuning contact op met Red Harbour. 

Welke indeling kent de canvas van de SWOT Analyse?

De SWOT Analyse voer je uit met een canvas met vier kwadranten, die op de volgende wijze zijn ingedeeld:

- De bovenste rij betreft de interne organisatie

- De onderste rij betreft de omgeving of context waarin de onderneming opereert

- De linker kolom betreft de positieve kant: de kracht van de onderneming en de mogelijkheden die er zijn

- De rechter kolom betreft de negatieve kant: de zwakke kanten van de onderneming en de bedreigingen die er (zullen) zijn.

Het Canvas

Hieronder vind je het canvas met een beschrijving van alle onderdelen.