Red Harbour Safe Haven for Startups

Startup Expertise 

Red Harbour Startup Business Expertise
Red Harbour Alles over de Klant van de Startup
Red Harbour Product Development Expertise

Red Harbour werkt vanuit de filosofie dat je integraal aan de verbetering van je startup werkt. Een integrale benadering werkt het beste. Je kunt echter niet alles tegelijkertijd doen, want dan verlies je focus. Denk groots, op de lange termijn en integraal, maar acteer met focus en kleine stappen met de dingen die op dat het moment het belangrijkste zijn. Hieronder vind je de diverse focus areas met diverse onderwerpen waaruit je kunt putten:

Business

Het focus gebied Business biedt informatie over het waarom van je business en hoe je dat kunt bereiken. Hierin komen onderwerpen als missie, visie, strategie, business case, ondernemerschap, business plan, organisatie, investeerders aan de orde. Hier vind je b.v. ook de SWOT Analyse, het Business Model Canvas (BMC) en diverse templates.

Product

Het focus gebied Product biedt informatie over hoe je je dienst of product kunt ontwikkelen. Dit focus gebied is vooral methodisch ingericht. Natuurlijk zijn Product en Business nauw aan elkaar gerelateerd en dat zul je ook terugvinden in de onderwerpen en de kruisverwijzingen die er zijn. LEAN Startup, Design Thinking en Growth Hacking zijn veel toegepaste methodieken voor startup ontwikkeling.

Klant

Het focus gebied Klant biedt informatie over de omgang met de klant. Hoe benader je de klant? Hoe leer je de klant goed kennen? Hoe doe je de marketing en verkoop? Wat is belangrijk bij het afsluiten van een contract? Hoe zorg je voor een goed ingerichte support organisatie? Hoe maak je een website en hoe zorg je ervoor dat (potentiële) klanten jouw website vinden?

Mens

Het focus gebied Mens biedt informatie over leiderschap, cultuur, teamvorming en praktische zaken over HR. De Mens kant vormt een niet te onderschatten onderdeel van succesvolle onderneming. Immers het zijn vooral de mensen die het succes bepalen. Hoe vind je de juiste mensen, hoe stimuleer je hen en hoe zorg je ervoor dat zij goed samenwerken? Het leiderschapsteam geeft hier richting aan.

Financieel

Het focus gebied Financieel gaat over de financiële kan van de startup. Praktische zaken die je moet regelen, omdat je hier wettelijk toe verplicht bent of omdat dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Als startup heb je mogelijk weinig financiële middelen, en juist dan is het belangrijk dat je de financiën zodanig inricht dat deze voor je gaan werken en dat deze geen blok aan je been gaan vormen. Hier vind je meer informatie over belastingen, BTW, verzekeringen, financial control, rapportage, etc..

Red Harbour Alles over de medewerkers van de startup
Red Harbour Financiën voor Startups

NL  -  UK